Hvis du har tilgang til å redigere et dokument, så vil du se Edit-ikonet i øvre høyre hjørne. Se eks. under


Da er det bare å klikke på Edit-ikonet og du kommer inn i redigeringsmodus. Rediger den teksten du ønsker, og velg 'Save' knappen i toppen eller bunnen av teksten. Legg merke til at det blir sendt en e-post ut til de som abonnerer på siden, og om du ikke ønsker at dette skal skje, ken du lese om Småendringer i et dokument

Legg merke til at alle endringer blir tatt vare på i egne versjoner, så den forrige versjonen av dokumentet vil alltid kunne hentes opp om du ønsker

Får du ikke opp Edit knappen ?

Da er det fordi du ikke har tilgang til å oppdatere dokumentet. Det er også nødvendig å være logget på. ( les om pålogging her: 0.Hvordan logge på ? )  Det ser du om navnet ditt finnes i toppen av bildet (se rød ring i bildet under). Er du registrert, men har glemt passordet, leser du mer om det her: 6.Har du glemt brukerident eller passordet ?

  • No labels