I Confluence kan kan abonnere på en side eller et Space. Det betyr at alle nye sider, vedlegg og endringer blir sendt i e-post til de som abonnerer. Dette skjer hver gang man endrer informasjonen. Ofte er det slik at man er inne og finjusterer teksten flere ganger og det vil sende en ny e-post til abonnentene hver gang. Det kan være litt slitsomt i lengden ....

Det finnes en enkel måte å unngå slik 'spamming' av abonnentene.

Legg merke til at det finnes et felt i bunnen av siden du oppdaterer: Minor change. Ved å klikke av dette feltet før du lagrer, så vil det ikke blir sendt ut endrings e-post. Så da må du bare selv vurdere om den oppdateringen du gjør er av betyning for andre brukere.


  • No labels