Hvis du ikke er logget på, må du klikke på valget 'Log in' i toppen av bildet. Se rød ring under ...

Så får du opp valget for å logge på. Husk da å klikke av for 'Remember me' så slipper du å logge på i framtiden.

Har du glemt passordet ? Les 6.Har du glemt passordet ?
eller har du glemt identene din ? Les 7.Har du glemt brukeridenten din?

  • No labels