Det er veldig lett å abonnere på innhold i Confluence. Med abonnement menes at man får en e-post hver gang abonnert innhold endres, eller at det legges til nytt innhold i abbonert område. Det er 3 grader av abonnement. Et abonnement kalles Watch.

  1. Space Watch
  2. Page Watch
  3. Page Family Watch
Space Watch

Ved et Space Watch abonnerer man da absolutt alt som skjer i et Space.Et Space er det øverste nivået og f.eks er I.L. ROS et eget Space.

Page Watch

Ved en Page Watch abonnerer man kun en gitt side og kun den

Page Family Watch

Ved en Page Family Watch abonnerer man på en gitt side og alle undersider til den abonnerte siden

Fram til nå har alle brukere som er blitt registrert lagt inn som Space Watcher og da vil alle for beskjed om alt som skjer i Spacet. For noen kan det bli litt for mye og derfor kan det være fornuftig å juste på dette. Dette kan alle brukere gjøre selv og her kommer en beskrivelse på hvordan dette kan gjøres.

Det første du må gjøre er å slå av abonneringen av Spacet. Dette er beskrever her : 3.Abonnere på et område (Space) ?

Ønsker du å avslutte all abonnering, så trenger du ikke å gjøre noe mere enn å avslutte abonnering på Space og stoppe med det.

Hvis du ønsker å abonnere på bare deler av innholdet, må gå til den siden du ønsker å abonnere på. Så må du bestemme deg om du vil abonnere på kun den siden eller alle undersider i tillegg.

For å starte Page Family Watch, velger du Tools, Watch Page Family, og da vil gjeldende side og alle undersider bli abonnert på.

Vil du avslutter eller administrere overvåkingen, kan du dette ved menyvalget Tools, Manage Page Family Watch

  • No labels