Et Space er hvert enkelt av de områder som finnes på Dashboard. Et Space har et selvforklarende navn, som f.eks Lierbygda, ROS Skigruppe osv. Når man går til Dashboard, vil alle Spacene man har tilgang til, bli listet ut. Se bildet nedenfor. Her er en typisk Dashboard:

 
Her er alle Spacene listet opp, og man kan også se de siste oppdateringene som er foretatt på de Space'ne som du har tilgang til. For å gå til Dashboard, kan man bare klikke i øvre venstre hjørne. Klikk på 'Dashboard' og du kommer til starten.
 

  • No labels