Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

20. November 2011

  • Oppgradert til Confluence v3.4.2
  • Nyheter i den versjonen : Les her
Tip

Tips: Nå kan du redigere en side med å bare trykke e-bokstaven på den siden du er i. Og så lagerer du med Ctrl+s