20. November 2011

  • Oppgradert til Confluence v3.4.2
  • Nyheter i den versjonen : Les her

Tips: Nå kan du redigere en side med å bare trykke e-bokstaven på den siden du er i. Og så lagerer du med Ctrl+s

  • No labels