Child pages
  • 20. E-post med nytt innhold fra Confluence

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Confluence bruker e-post for å melde fra om oppdatert innhold. Dette kommer bare til de som har bedt om dette (Les med om abonnering av innhold)

Vanligvis kommer det som er nytt i e-posten, men legg merke til rød ring og blå ring i bildet under. Man kan godt kun lese e-posten, og så bare slette den, den vil i mange tilfeller fortelle hva som er nytt elller endret. Ved å klikke på overskriften (rød ring) vil du alltid komme til siden med det nye innholdet.

Legg også merke til blå ring. Klikk her for å legge inn en kommentar direkte uten å klikke på selve linken i rød ring.

Warning

Synes du at du får litt mange e-poster ? Det er dessverre ikke så lett å få gjordt noe med, men jeg jobber med leverandøren av Confluence for å få forbedret dette