Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Du er velkommen til å registrere deg, da vil du får mulighet for å legge til kommentarer o.l.

Velg 'Registrer deg Sign up' i øvre høyre hjørne'. Se eksempel nedenfor:

Full ut navn,epost og bruk gjerne dine initialer som username eller din e-post. Avslutt med å klikke på signup, og du er i gang !