Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Du kan faktisk velge å motta en e-post hver gang det skjer en oppdatering i et Space.

 

Info

Dette er en svært nytting funksjon

Først går du inn i det området(Space) du ønsker å abonnere på, så velger du 'Bla gjennom' (kan også stå Browse) og 'Advanced'klikk så på Watching i øvre høyre hjørne


Image Added Image Removed


 
Klikk så på 'Start watching Watch all content in this space' og du vil motta en e-post hver gang noe skjer med Spacet. Klikk på nytt for å avslutte overvåkningen
 
Image Removed