Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Velkommen til Confluence.

Confluence er en Wiki. En Wiki er forkortelsen til Wikipedia og hensikten med en Wiki er at en gruppe personer kan dele informasjon med hverandre.

Det første du bør gjøre er å registrere deg. De aller fleste områdene har innhold som kun er for medlemmer og da må du først registerer deg og så vil du bli lagt inn i de gruppene som du er medlem av og deretter vil enda mer innhold vises for deg.

Info

Finner du ikke den hjelpen du trenger? Da tar du kontakt direkte med web master, Bjørn-Willy Arntzenbwa@klp.no eller på tlf 977 59 007

Innhold

Children Display
alltrue

Section
Column
width60%
Recently Updated
Column
width5%

Column
width35%
Navigate space
Page Tree Search
Page Tree