Enkelte områder har en nyhetsfunksjon. For å legge til en nyhet, skal man da bare gå til nyhetssiden (ofte startsiden for et område) og velge 'Legg til' , News. Skriv så det som man ønsker og velg Save.

Eks:

  • No labels