Du kan godt lage et eller flere vedlegg til et dokument. Hvis du oppdaterer vedlegget, så vil alle versjoner av filen tas vare på, så ingen versjoner går tapt når du overfører filen. For å få en ny ersjon av en fil, må du overføre filen på nytt med samme navn, da blir automatisk den sist overførte filen siste versjon og den som ble ertattet, ble forrige versjon.

For å legge til et vedlegg, er det bare å velge Legg til, Attachment. Se figur under. Har du ikke dette valget, er det fordi du ikke har tilgang til å legge til vedlegg.

I bildet som da kommer opp, er det bare å velge en fil og klikk på 'Attach File(s)' knappen. Filen som ble lastet opp kan du se ved å velge Verktøy, Attachment. Se bildet under
 

 

Ønsker du å se vedleggene i et dokument, finner du en binders i øvre venstre hjørne, oog da bare klikker du på bindersen:

Du kan også legge inn en link direkte til vedlegget i dokumentet. Da velget du 'Edit' for å oppdaterer dokumentet og så velger du Link ikonet. Se bildet under.
 

 
I bildet som da kommer opp, kan du velge Attachments, og klikk på det vedlegget du vil ha link til. Se bildet nedenfor
 

 
Husk å lagre dokumentet etterpå.
 

  • No labels