Når du er inne på en side, så finnes det en Macro som viser alle undersider, gå inn i edit-modus og start med { tegnet, da får du opp Children Display etterhvert. Veldig nyttig macro.  • No labels