Ønsker du å oppdatere din profil gjør du slik :

Du må være logget på, og da velger du deg selv og Profile


I profil-bildet velger du Edit helt til høyre i vinduet


Oppdater så de feltene du ønsker og avslutt med Save


  • No labels