Confluence er bygdt opp av sider i en hieraktisk modell. Det betyr at alle sider har en mor-side og en eller flere barn-sider. Alle sider som blir laget bli barnsider av den aktuelle siden man er inn på idet man velger Add Page. Etter at en side er laget, så kan den enkelt flyttes til et annet sted, og det er forklart under Flytte en side

For å lage en ny side gjør du slik:

  1. Gå til den siden som skal være mor-siden for den nye siden du skal lage
  2. Velg Add Page i menyen i øvre høyre hjørne.
  3. Har du ikke Add page som valg, mangler du tilgang til den funksjonen
  • No labels