NB ! Confluence vil være ustabil i noen dager mens serveren oppgraderes

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Current »

Velkommen til Confluence.

Confluence er en Wiki. En Wiki er forkortelsen til Wikipedia og hensikten med en Wiki er at en gruppe personer kan dele informasjon med hverandre.

Det første du bør gjøre er å registrere deg. De aller fleste områdene har innhold som kun er for medlemmer og da må du først registerer deg og så vil du bli lagt inn i de gruppene som du er medlem av og deretter vil enda mer innhold vises for deg.

Finner du ikke den hjelpen du trenger? Da tar du kontakt direkte med web master, Bjørn-Willy Arntzenbwa@klp.no eller på tlf 977 59 007

Innhold


Recently Updated

Navigate space
  • No labels