Child pages
  • 21 Lage enkel innholdsfortegnelse

NB ! Confluence vil være ustabil i noen dager mens serveren oppgraderes

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Når du er inne på en side, så finnes det en Macro som viser alle undersider, gå inn i edit-modus og start med { tegnet, da får du opp Children Display etterhvert. Veldig nyttig macro.  • No labels